ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระดิ่ง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562241,171119,138----------360,309
25611,8053,19146,32743,80563,24873,96449,13945,36546,12671,31676,97198,223619,480
ยอดยกมาตั้งแต่ 6 ก.พ. 2561 ถึง 31 พ.ค. 2560   -979,789
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี