ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
   
 
     
 
 
  หมวดข่าว :โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร   10 ม.ค. 2562 40
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ   7 พ.ย. 2561 66
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ   16 ก.ค. 2561 114
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ   3 พ.ค. 2561 128
โอนย้าย/รับสมัคร   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน-   26 ม.ค. 2561 179
  (1)