ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
แสดงเมนูลัด
   
 
     
 
 
 
สอบถามตำแหน่งนิติกร/ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  267 1 19 มิ.ย. 2561
การคืนเงินค่าสมัครสอบ  353 2 29 มี.ค. 2561
สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้จากลิงค์ไหนคะ  804 18 27 มี.ค. 2561
เว็บไซต์ อบต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ  290 0 26 ม.ค. 2561
ทดสอบ  270 1 31 ต.ค. 2560
  (1)